kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych Filip Pietrzyk

NUMER ISSN:   9788381877145
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Publikacja dotyczy instytucji użytkowania wieczystego po przekształceniu we własność praw związanych z nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe. W wyniku wyeliminowania tych nieruchomości z obrotu prawnego użytkowanie wieczyste ma szansę stać się prawem zbliżonym do nowoczesnych praw powierzchniowych, obecnych w systemach prawnych najbardziej rozwiniętych państw świata. Autor przedstawia całościowy zarys konstrukcji użytkowania wieczystego, począwszy od jego genezy, poprzez zmiany kształtu normatywnego, aż po formę obecną i perspektywy na przyszłość. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami praktycznego stosowania użytkowania wieczystego oraz propozycjami rozwiązań występujących problemów prawnych Czytelnicy odnajdą tu ponadto informacje na temat: miejsca użytkowania wieczystego i praw powierzchniowych w systemie prawa cywilnego, praw i obowiązków użytkownika wieczystego, istoty i funkcji społeczno-gospodarczej praw powierzchniowych, procedury oddawania nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste, realizacji zadań publicznych za pomocą użytkowania wieczystego, sporów i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem prawa użytkowania wieczystego w obrocie gospodarczym. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, prawników praktyków, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości publicznych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.
Cena :   113.52pln
dodaj do koszyka