kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

NUMER ISSN:   9788381877107
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Autorzy uwzględnili najnowsze zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z 8 listopada 2019 r. oraz zmiany w regulaminie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z 26 listopada 2019 r., które weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Opracowanie przedstawia m.in: zasady dopuszczalności odesłań prejudycjalnych, sposoby wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym, propozycje w zakresie formułowania wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, szczególne wyzwania przy formułowaniu pytań prejudycjalnych dotyczących wybranych zagadnień prawa Unii – swobód rynku wewnętrznego i wynikających z obywatelstwa Unii, Karty Praw Podstawowych UE oraz ochrony praworządności.
Cena :   78.32pln
dodaj do koszyka