kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Meritum Prawo pracy 2019

NUMER ISSN:   9788381602815
AUTOR:   Jaśkowski Kazimierz redakcja
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

   W kolejnej edycji uwzględniono m.in. zmiany:

  • wynikające z RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która wprowadza dozwolony monitoring pracowników oraz monitoring elektronicznej poczty służbowej pracowników (nowe art. 22(2) i 22(3) kodeksu pracy),
  • dotyczące możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w formie papierowej i elektronicznej i wynikających z tego obowiązków pracodawców, nowego podziału części akt pracowniczych,
  • w zakresie skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do lat 10,
  • dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę,
  • wprowadzające jako zasadę wypłatę wynagrodzenia na rachunek płatniczy pracownika (forma bezgotówkowa),
  • wynikające z ustawy o zarządzenie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej regulującej warunki kontynuowania umów o pracę związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku,
  • wynikające z nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która przyznaje prawo zrzeszania się w związki szerszej liczbie podmiotów, wprowadzająca nowe zasady dotyczące weryfikacji przez pracodawcę liczby związkowców, sposób i częstotliwość przedstawiania przez związek informacji o liczbie swoich członków.

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   227.92pln
dodaj do koszyka