kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Kodeks karny Część szczególna Art.148-251 Komentarz

NUMER ISSN:   9788381586795
AUTOR:   Banaś-Grabek Marta
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

Autorzy, omawiając poszczególne artykuły, skupiają się nie tylko na najważniejszych zagadnieniach, lecz także na kwestiach, które są sporne w doktrynie i orzecznictwie.

W publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu;
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu;
 • przestępstwa przeciwko środowisku;
 • przestępstwa przeciwko wolności;
 • przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece;
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej;
 • przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;
 • przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

  W komentarzu omówiono także w niezbędnym zakresie ustawę z 13.6.2019 r. (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 3451, dostęp: 20.3.2020 r.), którą Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego i która przewiduje m.in.:

  • uelastycznienie wymiaru kar;
  • dożywotnie pozbawienie wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia;
  • surowsze kary za najgroźniejsze przestępstwa, w tym zaostrzono odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka z art. 155 KK, a także za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec małoletnich;
  • nowe typy przestępstw, m.in.: przyjęcie zlecenia zabójstwa, przygotowanie do zbrodni zabójstwa, kradzież zuchwałą.

  Komentarz skierowany jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, a także osób zainteresowanych oraz zajmujących się tą dziedziną prawa, np. funkcjonariuszy Policji.

 • Przyjęty układ komentarza oraz jego zawartość sprawiają, że będzie on przydatny również aplikantom (aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej), a także studentom.

Cena :   148.72pln
dodaj do koszyka