kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami 4.wyd.redakcja naukowa Ki

NUMER ISSN:   9788381870740
WYDAWNICTWO:   Wolters Kluwer
OKŁADKA:   twarda

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. 

Zmiany te dotyczą w szczególności:

  • wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
  • nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
  • odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
  • uzasadniania wyroków z urzędu,
  • postępowania apelacyjnego,
  • wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.

Korzystając z książki, czytelnik ma możliwość:

  • zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
  • zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
  • poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.

Publikacja obejmuje również wzory z zakresu europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   157.52pln
dodaj do koszyka