kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.pl

NOWOŚĆ


Stosowanie formularzy uzasadnień wyroków w post.karnym przed sądem I instancji.....

NUMER ISSN:   9788381984362
AUTOR:   Drajewicz Dariusz
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem postępowania karnego, na mocy ustawy z 19.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania sporządza się na formularzu według ustalonego wzoru (art. 99a KPK).

 

Na podstawie delegacji wynikającej z treści art. 99a § 2 KPK wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U. z 2019 r. poz. 2349), które określa sposób wypełnienia i wzory formularzy uzasadnień: wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego (UK 1); wyroku sądu pierwszej instancji ‒ wyroku wydanego w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 58 KPK (UWO); wyroku sądu pierwszej instancji ‒ wyroku łącznego (UWŁ); wyroku sądu odwoławczego (UK 2); wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania (UWP).

Akt ten wszedł w życie 5.12.2019 r.

Niniejsza praca poświęcona została instytucji formularza uzasadnienia wyroku w postępowaniu karnym. Instytucja ta stanowi novum. Nie tylko nie była znana w procesie karnym, ale także nie występowała i nadal nie występuje w innych postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości lub administracji. Wprowadzenie instytucji formularza uzasadnienia ma na celu uproszczenie sposobu sporządzenia tego dokumentu, a jednocześnie ujednolicenie jego treści i formy.

Zdaniem prawodawcy, zastosowanie formularzy ma pozwolić na zrealizowanie postulatu zawarcia w nich wszelkich wymaganych przez ustawę treści, które są niezbędne dla wyjaśnienia powodów wydania danego wyroku, wywiedzenia środka zaskarżenia oraz oceny zasadności tego wyroku przez sąd odwoławczy.

Uzasadnienie sporządzone na formularzu, w założeniu twórców tej instytucji, powinno również ułatwić stronom analizę uzasadnień ujednoliconych pod względem formy i treści. W pracy omówiono stosowanie wzorów formularza uzasadnienia w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym.

Przeanalizowano konstrukcję wzoru formularza oraz instytucje karnoprocesowe, do których odwołują się sekcje lub podsekcje formularza. Zagadnienia te wyjaśniono na tle normatywnym, dogmatycznym i pragmatycznym, wskazując na sposób sporządzenia uzasadnienia wyroku w tej nowej formie.

Publikacja adresowana jest w szczególności do sędziów. Autorzy żywią nadzieję, że praca spotka się także z zainteresowaniem prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także środowiska akademickiego oraz tych wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniami postępowania karnego odnoszącymi się do instytucji uzasadnienia wyroku i problematyką z nią związaną.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   166.32pln
dodaj do koszyka