kodeksy prawne
Realizujemy PayU - dawne Płatności.pl
Realizujemy Płatności.plNadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania Komentarz praktyczny

NUMER ISSN:   9788381986922
AUTOR:   Bieluk J.
WYDAWNICTWO:   C.H.Beck
OKŁADKA:   miękka

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus). Komentarz praktyczny to nowość na rynku wydawniczym, która w niezwykle jasny i praktyczny sposób rozwiąże problemy, jakie wiąże ze sobą nadzwyczajna zmiana stosunków społecznych, której istotność w najbliższym czasie będzie wzrastać z powodu epidemii COVID-19.

Ostatnie miesiące epidemii choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 pokazały, że klauzula rebus sic stantibus jest niezbędnym i bardzo istotnym elementem porządku prawnego, ze względu na nadzwyczajne sytuacje wpływające na stosunki cywilnoprawne.

Celem publikacji jest przedstawienie poglądów doktryny i orzecznictwa na temat stosowania klauzuli rebus sic stantibus, oraz odpowiedź na pytanie o stosowanie tej klauzuli w obecnej sytuacji prawnej i faktycznej.

Publikacja w przystępny i kompleksowy sposób omawia następujące zagadnienia:

 • przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus,
 • rodzaje umów i stosunków zobowiązaniowych, do których ma zastosowanie klauzula – regulacje szczególne (np. art. 3571 KC lub, ewentualnie, art. 632 § 2 ‒ w przypadku umowy o dzieło albo art. 632 § 2 w zw. z art. 656 KC ‒ w przypadku umowy o roboty budowlane);
 • przedawnienie roszczeń z klauzuli,
 • sądowe i umowne dochodzenie roszczeń.

  Publikacja uwzględnia istotne zmiany wynikające z regulacji spowodowanych COVID-19 dotyczące:

  • pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego – ograniczeń;
  • umów zawartych w wyniku zamówień publicznych – zmiana warunków;
  • umowy z najemcą powierzchni handlowych – zmiana warunków;
  • umowy o organizację: imprez turystycznych, wystaw i kongresów – zmiana warunków;
  • umowy o usługi hotelarskie – odstąpienie i zmiana warunków;
  • umowa najmu lokalu – przedłużenie terminu wypowiedzenia do 30.6.2020 r.

  Prezentowana pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla: sędziów i pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych. Będzie ona przydatna dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na powyższy temat.

Bezpłatna przesyłka kurierska w 24h
Cena :   160.69pln
dodaj do koszyka